Biuletyn Informacji Publicznej ZSPG nr 2 w Nowym Sączu

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 2 im. "Orląt Lwowskich" w Nowym Sączu.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.


Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

* Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.


Opublikował: Sławomir Oleksy
Publikacja dnia: 06.03.2011
Podpisał: Sławomir Oleksy
Dokument z dnia: 06.03.2011
Dokument oglądany razy: 50358
26.06.2019 // www.zspg2.pl/bip